Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202900

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 123332/B  
OBCHODNÉ MENO: ROSTSOFT s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 694/31, Názov obce: Veľký Biel, PSČ: 900 24
IČO: 51 163 012
DEŇ ZÁPISU: 19.10.2017
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
2. Administratívne služby
3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
4. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
8. Prenájom hnuteľných vecí
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Igor Chernov, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrdinov Sevastopoľa 18/2, Názov obce: Kyjev, PSČ: 03065, Štát: Ukrajina, Vznik funkcie: 28.04.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Igor Chernov, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrdinov Sevastopoľa 18/2, Názov obce: Kyjev, PSČ: 03065, Štát: Ukrajina, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.09.2017 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1