Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202891

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 121853/B  
OBCHODNÉ MENO: Prologis Slovak Republic XXXIV s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Diaľničná cesta 24, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01
IČO: 51 068 346
DEŇ ZÁPISU: 15.08.2017
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Martin Baláž, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 557/10, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01, Vznik funkcie: 15.08.2017
Meno a priezvisko:  Ben Bannatyne, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hartelstein 9, Názov obce: Amsterdam, PSČ: 1082 AJ, Štát: Holandské kráľovstvo, Vznik funkcie: 10.01.2020
Meno a priezvisko:  Paweł Sapek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Orzechowa 26, Názov obce: Gliwice, PSČ: 44-105, Štát: Poľská republika, Vznik funkcie: 10.01.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene Spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Prologis European Developments B.V., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gustav Mahlerplein 17, Názov obce: Amsterdam, PSČ: 1082MS, Štát: Holandské kráľovstvo, Výška vkladu: 4 250,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR
Obchodné meno: ProLogis Holding B.V., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gustav Mahlerplein 17, Názov obce: Amsterdam, PSČ: 1082MS, Štát: Holandské kráľovstvo, Výška vkladu: 750,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 750,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 8.8.2017 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1