Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202892

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 133925/B  
OBCHODNÉ MENO: PROXEN group s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská 1371/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04
IČO: 44 544 219
DEŇ ZÁPISU: 11.12.2008
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. prípravné práce k realizácii stavby
2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
3. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
4. vypracovanie dokumentácie a projektu stavebnej činnosti jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
5. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
8. administratívne služby
9. reklamné a marketingové služby
10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
11. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
12. vedenie účtovníctva
13. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
14. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
15. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
16. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
17. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
18. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
19. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
20. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
21. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
22. Prenájom hnuteľných vecí
23. Čistiace a upratovacie služby
24. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
25. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
26. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Lucia Adamíková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľký Grob 2, Názov obce: Veľký Grob, PSČ: 925 27, Vznik funkcie: 28.11.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Branislav Adamík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská 1371/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1