Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202884

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 126687/B  
OBCHODNÉ MENO: PF TEAM s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08
IČO: 50 171 241
DEŇ ZÁPISU: 19.02.2016
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom
živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. reklamné a marketingové služby
6. prenájom hnuteľných vecí
7. prieskum trhu a verjnej mienky
8. administratívne služby
9. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
10. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
11. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
12. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva
13. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
14. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
15. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
16. Informačná činnosť
17. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
18. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
19. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
20. Prevádzkovanie výdajne stravy
21. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Nina Fogltonová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozmarínova 8, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01, Vznik funkcie: 11.08.2017
Meno a priezvisko:  Vladimír Foglton, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozmarínova 8, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01, Vznik funkcie: 11.08.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Konateľ za spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému
alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Nina Fogltonová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozmarínova 8, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Vladimír Foglton, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozmarínova 8, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1