Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202889

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 95/B  
OBCHODNÉ MENO: PROCOM, spol. s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smrečianska 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01
IČO: 00 684 210
DEŇ ZÁPISU: 19.09.1990
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. obchodná činnosť s rozličným tovarom,
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s rozličným tovarom,
3. konzultačná a poradenská činnosť v oblasti práva a obchodu,
4. reklamná a propagačná činnosť,
5. vydavateľská činnosť,
6. montáž, oprava, údržba plynospotrebičov a elektrospotrebičov,
7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
8. správa bytového, alebo nebytového fondu
9. prenájom hnuteľných vecí,
10. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
12. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: JUDr. Iveta Chovancová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégeho 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 20.06.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: JUDr. Iveta Chovancová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégeho 17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, Výška vkladu: 7 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.9.1990 podľa § 106a ods. l  Zák.č. 103/1990 Zb. ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník.  

Stary spis: S.r.o.    137  
2. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice Nz 310/98, spísanej dňa 28.7.1998 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, v zmysle Zák.č. 11/1998 Z.z.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.11.2009.  
4. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.06.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1