Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202883

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 36569/B  
OBCHODNÉ MENO: Petržalka City Servis, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Slobody 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06
IČO: 35 942 151
DEŇ ZÁPISU: 24.06.2005
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
4. poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby, služieb a reklamy v rozsahu voľnej živnosti,
5. prieskum trhu a verejnej mienky, marketing,
6. reklamná, propagačná a inzertná činnosť,
7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
8. finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti,
9. čistiace a upratovacie služby,
10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
11. prenájom hnuteľných vecí,
12. faktoring a forfaiting,
13. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
14. správa bytového a nebytového fondu,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Miloš Kvasnička, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šándorova 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03, Vznik funkcie: 03.05.2006
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Miloš Kvasnička, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šándorova 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03, Výška vkladu: 9 958,175663 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 9 958,175663 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 958,175663 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 958,175663 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.05.2005 a dodatkom č. 1 k nej zo dňa 13.06.2005 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2005.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.5.2006 - zmena obchodného mena a sídla; pôvodné: SONIER, s.r.o., Nám. SNP 25, 811 01 Bratislava. Peter Richter, Roman Čerepkai, funkcia konateľov od 24.6.2005 do 3.5.2006.  
4. Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 10.01.2008 došlo k zmene obchodného mena spoločnosti na Pro - Waste, s.r.o..
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.04.2008.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.11. 2012.
7. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti o zmene obchodného mena spoločnosti zo dňa 17.10.2013.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1