Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202890

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 34073/B  
OBCHODNÉ MENO: PROFIT accounting s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pekná cesta 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 834 04
IČO: 35 910 411
DEŇ ZÁPISU: 08.12.2004
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. vedenie účtovníctva,
2. činnosť účtovných poradcov,
3. administratívne práce,
4. automatizované spracovanie dát,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, obchodu a služieb,
6. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb,
7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
8. reklamná a propagačná činnosť,
9. výskum trhu a verejnej mienky,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
konateľ, Meno a priezvisko:  Kvetoslava Husárová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribišova 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 08.12.2004
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a spoločnosti zaväzuje každý konateľ samostatne. Konateľ za spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Kvetoslava Husárová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribišova 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, Výška vkladu: 6 638,780000 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,780000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,780000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,780000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 24.11.2004 v zmysle ustanovení § 1005 a nasl. Obchodného zákonníka.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1