Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202880

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 57737/B  
OBCHODNÉ MENO: Orkla Foods Slovensko s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Meisslova 5, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01
IČO: 31 352 316
DEŇ ZÁPISU: 11.06.1993
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. nákup surovín
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) potravín a potravinárskych výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) potravín a potravinárských výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
4. úprava potravín a potravinárskych výrobkov (sušenie zeleniny, praženie kávy, leštenie ryže)
5. balenie potravín
6. skladovanie s výnimkou tovarov uvedených v § 3 zák. č. 144/98 Z.z.
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Josef Šuber, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Hrnčíř 564, Názov obce: Vestec, PSČ: 252 50, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 03.02.2020
Meno a priezvisko:  Marian Beliansky, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pernek 444, Názov obce: Pernek, PSČ: 900 53, Vznik funkcie: 03.02.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mělnická 133, Názov obce: Byšice, PSČ: 277 32, Štát: Česká republika, Výška vkladu: 19 528 036,000000 EUR, Rozsah splatenia: 19 528 036,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 19 528 036,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 19 528 036,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou formou notárskej zápisnice napísanou JUDr. Ivanom Macákom, notárom dňa 18.05.1993 v zmysle  zákona č. 513/91 Zb.
2. Notárska zápisnica N 166/95, Nz 146/95 napísaná dňa 20.06.1995 notárkou JUDr. Ivanou Macákovou.
3. Notárska zápisnica číslo N 256/96, Nz 238/96 zo dňa 22.10.1996.
4. Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 28.09.1998.
5. Notárska zápisnica č. N 12/99, Nz 12/99 zo dňa 13.01.1999 osvedčujúca zvýšenie základného imania.
6. Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice č. N 500/99, Nz 500/99 zo dňa 13.12.1999.
7. Notárska zápisnica č. N 501/01, NZ 484/01 zo dňa 17.12.2001 o zmene zakladateľskej listiny osvedčujúca zvýšenie základného imania spoločnosti.
8. Notárska zápisnica č. N 718/02, NZ 670/02 zo dňa 13.11.2002 o vyhlásení o dodatku k zakladateľskej listine spoločnosti a o úplnom znení zakladateľskej listiny spoločnosti.
9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2014.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.01.2015.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1