Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202886

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 53987/B  
OBCHODNÉ MENO: PNEUSYSTEM spol. s r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvaniho 16/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04
IČO: 44 342 951
DEŇ ZÁPISU: 15.08.2008
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ alebo kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. opravy motorových vozidiel,
4. pneuservis,
5. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorovej časti vozidla,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Jozef Matuzný, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rajecká 8687/34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07, Vznik funkcie: 15.08.2008
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne  
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Jozef Matuzný, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rajecká 8687/34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 6.8.2008 v zmysle ust. §§ 57 ods. 3, 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  
2. Rozhodnutie jediného spoločníka z 01.03.2012. Zmena sídla spoločnosti.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1