Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202888

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 89179/B  
OBCHODNÉ MENO: ProBusiness Art, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyšehradská 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06
IČO: 47 155 221
DEŇ ZÁPISU: 14.05.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Reklamné a marketingové služby
2. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
3. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémova zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
4. Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Jakub Molnár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyšehradská 3033/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06, Vznik funkcie: 13.06.2017
Meno a priezvisko:  Ivan Uhliar, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica M. R. Štefánika 141/37, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01, Vznik funkcie: 13.06.2017
Meno a priezvisko: Mgr. Samuel Mokoš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slávičia 10, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 09.06.2016
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konať v mene spoločnosti môžu vždy dvaja konatelia spoločne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ivan Uhliar, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica M. R. Štefánika 141/37, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01, Výška vkladu: 2 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR
Meno a priezvisko: Mgr. Samuel Mokoš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slávičia 10, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Výška vkladu: 1 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Jakub Molnár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyšehradská 3033/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06, Výška vkladu: 1 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.4.2013 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.06.2016.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1