Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202875

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 63651/B  
OBCHODNÉ MENO: Niteo, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Bednárovým 12, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33
IČO: 45 434 301
DEŇ ZÁPISU: 04.03.2010
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
5. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
6. vydavateľská činnosť,
7. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,
8. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
9. vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický a nemecký jazyk,
10. prekladateľské a tlmočnícke služby z a do jazyka anglického a nemeckého,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Mgr. Petra Rybianská, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pútnická 98, Názov obce: Bratislava 48, PSČ: 841 06, Vznik funkcie: 01.06.2011
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Petra Rybianská, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pútnická 98, Názov obce: Bratislava 48, PSČ: 841 06, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11.02.2010 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.12.2010.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.05.2011

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1