Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202879

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 46047/B  
OBCHODNÉ MENO: Optimal TFM Partner  s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Černyševského 26 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01
IČO: 36 779 768
DEŇ ZÁPISU: 19.05.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
4. vedenie účtovníctva,
5. administratívne práce,
6. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
7. správa budov - obstarávateľské činnosti spojené so správou a prenájmom nehnuteľností,
8. výsadba a údržba zelene,
9. čistiace a upratovacie práce,
10. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických,
11. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových,
12. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových,
13. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
14. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
15. výkon činnosti stavbyvedúceho,
16. montáž, rekonštrukcia a údržba nevyhradených technických zariadení,
17. montáž, rekonštrukcia, údržba vyhradených technických zariadení elektrických,
18. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
19. výroba chladiarenských zariadení
20. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a v záhradníctve
21. výroba systémov ústredného kúrenia
22. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
23. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
24. správa a údržba bytového/nebytového fondu v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
25. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
26. inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
27. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú iné než základné služby spojené s prenájmom
28. vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
29. sprostredkovateľská činnosť v službách spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Peter Kartous, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. sv. Františka 8/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 22.09.2009
Meno a priezvisko:  Jozef Streženec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Molecova 3583/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 22.04.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti spoločne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: KOSIT a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rastislavova 98, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 043 46, Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: OPTIMAL servis s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. sv. Františka 3440/8A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, IČO: 44 135 106
Obchodné meno: T. FM Partner, s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kremnická 24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01, IČO: 44 124 741
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.03.2007 a jej dodatkom č. 1 zo dňa 10.05.2007 v zmysle ust. §§ 105 - 153 zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.09.2009. Zmena obchodného mena zo Servis Partner s.r.o. na Optimal Servis Partner  s. r. o.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2012.
4. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 24.04.2015.
5. Notárska zápisnica N 343/2015, Nz 23039/2015, NCRls 23540/2015 zo dňa 30.06.2015.  
6. Notárska zápisnica - Zmluva o zlúčení zo dňa 11.12.2015.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1