Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202878

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 31179/B  
OBCHODNÉ MENO: OPTI, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šulekova 68, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03
IČO: 35 880 562
DEŇ ZÁPISU: 01.04.2004
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod /,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod /,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
4. poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru,
5. prieskum trhu,
6. kresličské a grafické práce na počítači,
7. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností / realitná činnosť /,
8. reklamná a propagačná činnosť,
9. organizovanie a usporadúvanie výstav, trhov, kongresov,seminárov a školiacich podujatí,
10. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Tibor Görcs, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zochova 760/16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03, Vznik funkcie: 28.04.2011
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti konajú konatelia samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Tibor Görcs, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zochova 760/16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03, Výška vkladu: 7 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 04.02.2004.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 9.7.2009.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.09.2010.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.4.2011.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1