Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202870

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 27221/B  
OBCHODNÉ MENO: Naša správcovská, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09
IČO: 35 842 474
DEŇ ZÁPISU: 13.08.2002
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti,
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti,
4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
5. správa bytového a nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,
6. údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Jana Rasoulová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mánesovo námestie 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 25.09.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne bez obmedzenia. Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojím svoj podpis a odtlačok pečiatky spoločnosti.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Jana Rasoulová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mánesovo námestie 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 15.4.2002 a dodatkom č. 1 k nej zo dňa 10.6.2002, v zmysle §§ 56 - 75 a § 105 a nasledovne zák. č. 513/ 91 Zb. v znení neskorších zmien a dodatkov.
2. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 9. 10. 2002 osvedčené do notárskej zápisnice č. Nz 746/02.
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 9. 10. 2002.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19. 11. 2002.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.6.2003.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2003.
5. Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.03.2005 - prevod obchodných podielov
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.04.2009.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.01.2010.
8. Zápisnica valného zhromaždenia zo dňa 20.10.2010.


9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.04.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1