Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202873

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 120502/B  
OBCHODNÉ MENO: NEMEA star s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holíčska 3049/5, Názov obce: Bratislava - mestká časť Petržalka, PSČ: 851 05
IČO: 50 875 272
DEŇ ZÁPISU: 15.06.2017
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
2. Prípravné práce k realizácii stavby
3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov
5. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
9. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
10. Finančný lízing
11. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
12. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
13. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
14. Prenájom hnuteľných vecí
15. Administratívne služby
16. Vedenie účtovníctva
17. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
18. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
19. Reklamné a marketingové služby
20. Prieskum trhu a verejnej mienky
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Drahoslav Repaský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 2443/8, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01, Vznik funkcie: 15.06.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť sú oprávnení konatelia samostatne. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Spoluvlastníctvo obchodného podielu:  
Obchodné meno: PROTON FINANCIAL SERVICES Ltd., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Global Gateway 8, Názov obce: Rue de la Perle, Providence, Štát: Seychelská republika
Obchodné meno: Slowscap s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kurzova 2222/16, Názov obce: Stodůlky, Praha 5, PSČ: 155 00, Štát: Česká republika, IČO: 05 402 247
Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 24.04.2017 v znení zakladateľskej listiny zo dňa 01.06.2017 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1