Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202872

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 139712/B  
OBCHODNÉ MENO: Naturica Group s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hraničná 1728/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05
IČO: 50 157 612
DEŇ ZÁPISU: 13.02.2016
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
2. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
4. Administratívne služby
5. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
6. Poskytovanie služieb osobného charakteru a pre osobnú hygienu
7. Prieskum trhu a verejnej mienky
8. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časť
9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
11. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
12. Prípravné práce k realizácii stavby
13. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Michal Miklošovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 5065/21, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 25.04.2019
Meno a priezvisko:  Jakub Čajko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod vŕškom 846/6, Názov obce: Badín, PSČ: 976 32, Vznik funkcie: 25.04.2019
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti spoločne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Michal Miklošovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 5065/21, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Jakub Čajko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod vŕškom 846/6, Názov obce: Badín, PSČ: 976 32, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1