Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202858

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 144418/B  
OBCHODNÉ MENO: LOGINEX s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michalská 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01
IČO: 51 635 615
DEŇ ZÁPISU: 13.04.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a prúteného materiálu
2. Reklamné a marketingové služby
3. Dizajnérska činnosť
4. Prenájom bytových doplnkov
5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
10. Administratívne služby
11. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla
12. skladovanie a pomocné činnosti v doprave
13. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
14. prípravné práce k realizácii stavby
15. prenájom hnuteľných vecí
16. diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
17. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
18. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
19. čistiace a upratovacie služby
20. Výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 4
21. Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Štefan Lancz, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľká Mača 1030, Názov obce: Veľká Mača, PSČ: 925 32, Vznik funkcie: 04.07.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Štefan Lancz, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľká Mača 1030, Názov obce: Veľká Mača, PSČ: 925 32, Výška vkladu: 44 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 44 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 44 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 44 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1