Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202859

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 39735/B  
OBCHODNÉ MENO: LONGITAL s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sliezska 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03
IČO: 36 284 807
DEŇ ZÁPISU: 09.03.2006
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stvavebníctve,
2. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
3. vedenie účtovníctva,
4. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
7. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
8. prieskum trhu a verejnej mienky,
9. reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
10. automatizované spracivanie dát (údajov),
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. László Farkas, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Maloblahovská ulica 39, Názov obce: Dunajská Streda - Malé Blahovo, PSČ: 929 01, Vznik funkcie: 23.02.2007
Meno a priezvisko:  Tünde Szigeti, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krížna 1273/2, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01, Vznik funkcie: 21.01.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Ak sú ustanovení dvaja alebo viacerí konatelia, žiadny z nich nemôže konať samostatne. Ktorýkoľvek dvaja konatelia konajú menom spoločnosti a zastupujú spoločnosť vo všetkých veciach. Pri podpisovaní za spoločnosť konatelia pripoja svoje podpisy k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. László Farkas, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Maloblahovská 39, Názov obce: Dunajská Streda - Blahovo, PSČ: 929 01, Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR
Meno a priezvisko:  Tünde Szigeti, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krížna 1273/2, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01, Výška vkladu: 3 319,391888 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783776 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783776 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 23.2.2006 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.02.2007.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.07.2008.  
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.01.2013.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1