Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202866

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 53109/B  
OBCHODNÉ MENO: MS Family s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08
IČO: 44 232 322
DEŇ ZÁPISU: 26.06.2008
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
4. prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom,
5. vedenie účtovníctva,
6. prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,
7. výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach,
8. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: RNDr. Eva Skákalová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miloslavov 498, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42, Vznik funkcie: 12.10.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: RNDr. Eva Skákalová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miloslavov 498, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 13.5.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.03.2012.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.10.2016.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1