Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202863

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 37172/B  
OBCHODNÉ MENO: Mediconet OHC Slovakia, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heyduková 12-14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08
IČO: 35 950 030
DEŇ ZÁPISU: 12.08.2005
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. technicko- organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti,
5. technicko - organizačné zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí,
6. prieskum trhu a verejnej mienky,
7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
8. reklamná a propagačná činnosť,
9. marketingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
10. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
11. automatizované spracovanie dát,
12. správa sietí,
13. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
14. vedenie účtovníctva,
15. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov,
16. vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Tomáš Zapletal, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavla Horova 6145/23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07, Vznik funkcie: 25.07.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Za spoločnosť konateľ podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
SPOLOČNÍCI
Spoluvlastníctvo obchodného podielu:  
Meno a priezvisko:  Tomáš Zaplatal, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavla Horova 6145/23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07
Meno a priezvisko:  Tomáš Zapletal, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavla Horova 6145/23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07
Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 30.06.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 6.10.2005. Ruslan Raytchev, funkcia konateľa od 12.8.2005 do 6.10.2005.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.09.2007.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.11.2007.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 6.8.2008.
6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.02.2009.
7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.8.2009.
8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.09.2010
9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.06.2012 a 26.07.2012.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.07.2013.
11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.02.2014.
12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.05.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1