Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202861

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 110633/B  
OBCHODNÉ MENO: MALKIA, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská 10/1663, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21
IČO: 50 200 984
DEŇ ZÁPISU: 13.04.2016
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
2. Chov vybraných druhov zvierat
3. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
4. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
5. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
6. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
7. Organizovanie športových, kulturných a iných spoločenských podujatí
8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosť
9. Reklamné a marketingové služby
10. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
11. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živosti (veľkoobchod)
12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
13. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
14. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
15. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
16. Prenájom hnuteľných vecí
17. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom.
18. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach  a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4,
19. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Klaudia Kollár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Urbánkova 7/1049, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04, Vznik funkcie: 11.04.2018
Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Benuščák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobrá voda 378, Názov obce: Dobrá Voda, PSČ: 919 54, Vznik funkcie: 05.12.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti vždy spoločne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.  
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: SUFIZA, s. r. o. , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nejedlého 51, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Klaudia Kollár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Urbánkova 7/1049, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločenská zmluva zo dňa 11.02.2016
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.05.2016.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1