Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202854

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 95211/B  
OBCHODNÉ MENO: Levo s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jungmannova 20, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01
IČO: 47 565 896
DEŇ ZÁPISU: 10.12.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
5. Prípravné práce k realizácii stavby
6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
8. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
9. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
10. Vykonávanie odťahovej služby
11. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
12. Administratívne služby
13. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
14. Čistiace a upratovacie služby
15. Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
16. Prieskum trhu a verejnej mienky
17. Opravy karosérií
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Martin Takáč, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jungmannova 20, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 10.12.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Martin Takáč, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jungmannova 20, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 15.11.2013 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1