Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202848

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 94214/B  
OBCHODNÉ MENO: KONTAL, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri kaštieli 1087/24, Názov obce: Tomášov, PSČ: 900 44
IČO: 47 411 538
DEŇ ZÁPISU: 13.11.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému  spotrebiteľovi (maloobchod) alebo  iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických  poradcov
6. Administratívne služby
7. Reklamné a marketingové služby
8. Prípravné práce k realizácii stavby
9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
11. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
12. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
13. Prenájom hnuteľných vecí
14. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
15. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
16. Čistiace a upratovacie služby
17. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
18. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
19. Vedenie účtovníctva
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Atilla Kovács, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri kaštieli 1087/24, Názov obce: Tomášov, PSČ: 900 44, Vznik funkcie: 22.08.2019
Meno a priezvisko: Mgr. Roman Hrozenský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri kaštieli 1113/23, Názov obce: Tomášov, PSČ: 900 44, Vznik funkcie: 19.12.2019
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Attila Kovács, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri kaštieli 1087/24, Názov obce: Tomášov, PSČ: 900 44, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko: Mgr. Roman Hrozenský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri kaštieli 1113/23, Názov obce: Tomášov, PSČ: 900 44, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 27.08.2013 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.09.2015
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.06.2016.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1