Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202857

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 50781/B  
OBCHODNÉ MENO: Lighthouse Associates, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05
IČO: 43 906 273
DEŇ ZÁPISU: 27.02.2008
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. vyučovanie v odbore cudzích jazykov, prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk.
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo kúpy tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  John Paterson Malcovsky, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05, Vznik funkcie: 27.02.2008
Meno a priezvisko:  Michael Steven Raines, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 3342 St. Andrews, Court NE , Názov obce: Tacoma, WA, PSČ: 98422, Štát: USA, Vznik funkcie: 27.02.2008
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  John Paterson Malcovsky, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05, Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR
Meno a priezvisko:  Michael Steven Raines, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 3342 St. Andrews, Court NE , Názov obce: Tacoma, WA, PSČ: 98422, Štát: USA, Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783776 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783776 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11. 12. 2007 a dodatkom č. 1 z 20. 2. 2008 v zmysle ust. §§ 24, 105 - 153 Obchodného zákonníka.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1