Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202852

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 46386/B  
OBCHODNÉ MENO: LAVAGANCE s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudrochova 1 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06
IČO: 36 789 518
DEŇ ZÁPISU: 12.06.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. prieskum trhu a verejnej mienky,
5. reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
6. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
8. organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
9. technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti,
10. administratívne práce,
11. vedenie účtovníctva,
12. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,
13. zhotovovanie a predaj nahratých zvukových a zvukovo-obrazových záznamov so súhlasom autora,
14. výroba a predaj nenahratých zvukových a zvukovo-obrazových  záznamov,
15. prenájom audiovizuálnej techniky,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Vincent Šušol, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vavilovova 26, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 12.06.2007
Meno a priezvisko:  Marek Rakovický, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tupolevova 19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 12.06.2007
Meno a priezvisko: Ing. arch. Viliam Bujnovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fibichova 13, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01, Vznik funkcie: 12.06.2007
Meno a priezvisko:  Mário Vasko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Hodžu 8/19, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01, Vznik funkcie: 12.06.2007
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Vincent Šušol, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vavilovova 26, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Marek Rakovický, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tupolevova 19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. arch. Viliam Bujnovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fibichova 13, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01, Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Mário Vasko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Hodžu 8/19, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01, Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.5.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.  
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.09.2010 a 07.09.2010.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1