Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202853

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 64753/B  
OBCHODNÉ MENO: LEON real, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): L. Novomeského 14, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01
IČO: 45 526 842
DEŇ ZÁPISU: 28.04.2010
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne,
4. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
5. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
7. vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí,
8. fotografické služby,
9. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov,
10. poskytovanie služieb informátora,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Branislav Pilka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): L. Novomeského 14, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 28.04.2010
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ koná za spoločnosť tak, že pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Branislav Pilka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): L. Novomeského 14, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 15.4.2010 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.07.2012.  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1