Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202849

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 45039/B  
OBCHODNÉ MENO: KOVIAN, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 749 , Názov obce: Gajary, PSČ: 900 61
IČO: 36 751 634
DEŇ ZÁPISU: 13.03.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. prenájom hnuteľných vecí a nehnuteľností,
5. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru,
6. výkopové a zemné práce, demolácie, úprava staveniska, terénne úpravy,
7. vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním,
8. obkladanie stien suchým spôsobom,
9. montáž priečok a zavesených podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov,
10. výmena a osadzovanie okien, osadzovanie parapetov bez úpravy stavebných otvorov,
11. betonárske práce (prístupové cesty, chodníky, spevnené plochy - ukladanie hotových betónových dielcov),
12. obkladanie stien z hotových umelohmotných a drevených profilov,
13. tapetovacie, maliarske a natieračské práce,
14. kladenie zámkovej dlažby,
15. výroba stavebných prefabrikátov, zmesí a výrobkov (panely, kvádre a pod.),
16. kladenie textilných dlážkových krytín,
17. montáž krbových a komínových systémov z hotových komponentov,
18. lešenárske práce - montáž a demontáž lešenia,
19. armovacie práce,
20. vykonávanie penetračných náterov,
21. montáž sadrokartónu,
22. príprava debnenia pre základy,
23. prvotné spracovanie dreva - pílenie, kálanie, výroba hranolov, lát a krovov,
24. kladenie potrubí mechanizmami,
25. zváračské práce,
26. výroba brán a prvkov oplotenia,
27. kováčstvo,
28. výroba kotevných prípravkov pre stavebné zámočnícke výrobky,
29. nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnopsti 3,5 tony vrátane prípojného vozidla,
30. sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy v rozsahu voľnej živnosti,
31. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi /s výnimkou zvlášť nebezpečného odpadu/,
32. reklamná a propagačná činnosť,
33. Počítačové služby
34. Nákladná cestná doprava – vnútroštátna a medzinárodná
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Peter Kovarovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 1072/8, Názov obce: Gajary, PSČ: 900 61, Vznik funkcie: 13.03.2007
Meno a priezvisko:  Pavol Kovarovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 1075/2, Názov obce: Gajary, PSČ: 900 61, Vznik funkcie: 13.03.2007
Meno a priezvisko:  Miroslav Kovarovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 1073/6, Názov obce: Gajary, PSČ: 900 61, Vznik funkcie: 13.03.2007
Meno a priezvisko:  Stanislav Kovarovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 66/103, Názov obce: Gajary, PSČ: 900 61, Vznik funkcie: 13.03.2007
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ spoločnosti a to každý samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Peter Kovarovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gajary 1072, Názov obce: Gajary, PSČ: 900 61, Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 1075/2, Názov obce: Gajary, PSČ: 900 61, Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR
Spoluvlastníctvo obchodného podielu:  
Meno a priezvisko:  Pavol Kovarovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 66, Názov obce: Gajary, PSČ: 900 61
Meno a priezvisko:  Pavol Kovarovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 1075/2, Názov obce: Gajary, PSČ: 900 61
Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR
Spoluvlastníctvo obchodného podielu:  
Meno a priezvisko:  Miroslav Kovarovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gajary 66, Názov obce: Gajary, PSČ: 900 61
Meno a priezvisko:  Miroslav Kovarovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 1073/6, Názov obce: Gajary, PSČ: 900 61
Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR
Spoluvlastníctvo obchodného podielu:  
Meno a priezvisko:  Stanislav Kovarovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gajary 66, Názov obce: Gajary, PSČ: 900 61
Meno a priezvisko:  Stanislav Kovarovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 66/103, Názov obce: Gajary, PSČ: 900 61
Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.02.2007 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z VZ z 04.08.2015 a zo dňa 02.11.2015.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1