Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202850

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 113297/B  
OBCHODNÉ MENO: KURAJ, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čajakova 3088/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05
IČO: 50 443 682
DEŇ ZÁPISU: 10.08.2016
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom  
živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
3. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných podujatí
4. reklamné a marketingové služby
5. nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora
6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
7. vydavateľská činnosť
8. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
9. prenájom hnuteľných vecí
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Mgr. Art. Juraj Kukura, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čajakova 3088/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05, Vznik funkcie: 10.08.2016
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Art. Juraj Kukura, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čajakova 3088/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19.07.2016 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1