Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202851

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 118243/B  
OBCHODNÉ MENO: L.A. plus s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 29, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01
IČO: 50 772 945
DEŇ ZÁPISU: 16.03.2017
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
5. vedenie účtovníctva
6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
7. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
8. prenájom hnuteľných vecí
9. čistiace a upratovacie služby
10. administratívne služby
11. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
12. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
13. prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
14. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
15. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
16. prípravné práce k realizácii stavby
17. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Ján Labus, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 29, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01, Vznik funkcie: 16.03.2017
Meno a priezvisko:  Andrea Labusová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 29, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01, Vznik funkcie: 16.03.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis
SPOLOČNÍCI
Spoluvlastníctvo obchodného podielu:  
Meno a priezvisko:  Ján Labus, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 29, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01
Meno a priezvisko:  Ján Labus, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 29, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01
Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1