Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202844

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 119127/B  
OBCHODNÉ MENO: KDIAKON s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sedmokráskova 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01
IČO: 50 803 239
DEŇ ZÁPISU: 20.04.2017
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
4. Administratívne služby
5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Vilém Výborný, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žukovova 70/37, Názov obce: Ústí nad Labem, PSČ: 400 03, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 11.09.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý z konateľov samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Vilém Výborný, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žukovova 70/37, Názov obce: Ústí nad Labem, PSČ: 400 03, Štát: Česká republika, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Obchodné meno: KIDSPLAYTIME s. r. o. , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): náměstí Přátelství 1518/4, Názov obce: Praha, PSČ: 102 00, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.03.2017 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.04.2018.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1