Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202841

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 128963/B  
OBCHODNÉ MENO: Jindalai, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybné nám. 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02
IČO: 51 692 538
DEŇ ZÁPISU: 05.06.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. Finančný leasing
6. Faktoring a forfaiting
7. Administratívne služby
8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
9. Vedenie účtovníctva
10. Reklamné a marketingové služby
11. Vydavateľská činnosť
12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
13. Prenájom hnuteľných vecí
14. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Dominika Vajdová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ladomerská Vieska 350, Názov obce: Ladomerská Vieska, PSČ: 965 01, Vznik funkcie: 05.06.2018
Meno a priezvisko:  Filip Černák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Buková 2808/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 19.08.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť navonok zastupuje a za ňu koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Jozef Vajda, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fialková 11, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42, Výška vkladu: 750,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 750,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Filip Černák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Buková 2808/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, Výška vkladu: 300 000,000000 EUR (nepeňažný vklad) , Rozsah splatenia: 300 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 300 750,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 300 750,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.4.2018 v súlade s ust. §§ 57, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2018.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1