Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202838

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 9583/B  
OBCHODNÉ MENO: International BEZ Group spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybničná 40, Názov obce: Bratislava, PSČ: 835 54
IČO: 31 402 461
DEŇ ZÁPISU: 26.09.1995
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. vydavateľská činnosť s výnimkou živností uvedených v prílohe č. 1 živnostenského zákona,
2. reklamná a propagačná činnosť,
3. poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky,
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti,
5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti,
6. kopírovacie služby,
7. počítačová grafika,
8. výroba, montáž, opravy a údržba zariadení spotrebnej elektroniky,
9. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
11. marketing,
12. automatizované spracovanie dát,
13. prieskum trhu,
14. činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov,
15. vedenie účtovníctva,
16. logistická činnosť v oblasti elektrotechniky v rozsahu voľnej živnosti,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Alexey Kishko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starykh bolshevikov str. 75-127, Názov obce: Ekaterinburg, PSČ: 620135, Štát: Ruská federácia, Vznik funkcie: 10.10.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná navonok a podpisuje za ňu konateľ.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: ELEKTECH s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybničná 40, Názov obce: Bratislava, PSČ: 835 54, Výška vkladu: 21 577,000000 EUR, Rozsah splatenia: 21 577,000000 EUR, Záložné právo: Záložné právo na obchodný podiel spoločníka ELEKTECH s.r.o. v spoločnosti International BEZ Group spol. s.r.o. v prospech Akciová spoločnosť UniCredit Bank (angl.: UniCredit Bank Joint Stock Company), so sídlom 9, Prechistenskaya Naberezhnaya, Moskva 119034, Ruská federácia, IČO: 1027739082106, DIČ: 7710030411, ako záložného veriteľa, zriadeného na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 09.01.2019.
Obchodné meno: OOO "Rosenergotrans", Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pervoi Pyatiletki Square , Názov obce: Jekaterinburg, PSČ: 620012, Štát: Ruská federácia, Výška vkladu: 38 029 963,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 38 029 963,000000 EUR, Záložné právo: Záložné právo na obchodný podiel spoločníka OOO "Rosenergotrans" v spoločnosti International BEZ Group spol. s r. o. v prospech Akciová spoločnosť UniCredit Bank (angl.: UniCredit Bank Joint Stock Company), so sídlom 9, Prechistenskaya Naberezhnaya, Moskva 119034, Ruská federácia, IČO: 1027739082106, DIČ: 7710030411, ako záložného veriteľa, zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 09.01.2019.
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 38 051 540,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 38 051 540,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Notárska zápisnica N 102/95, Nz 105/95 zo dňa  20.7.1995 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb.  
Stary spis: S.r.o.  16471  
2. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 10.10.1995.  
Stary spis: S.r.o.  16471  
3. Výpis zo zápisnice z valného zhromaždenia konaného dňa 10.09.1996, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu.  
Stary spis: S.r.o.  16471  
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.2.1997, spoločenská zmluva zo dňa  27.2.1997.
Stary spis: S.r.o.  16471  
5. Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 7.8.1997.  
Stary spis: S.r.o.  16471  
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.8.1997. Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 26.8.1997 a 16.12.1997.  
Stary spis: S.r.o.  16471
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2000.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.2.2001.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7.10.2005.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2005, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného INGSMAT spol. s r.o. na International BEZ Group spol. s r.o. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 21.12.2005.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7.4.2008.  
12. Zápisnica zvalného zhromaždenia zo dňa 20.12.2012.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2012 o 14,00 hod, na ktorom valné zhromaždenie vzalo na vedomie osvedčenie o dedičstve č. 1D 503/2012-21, Dnot 59/2012, vydané notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, na základe ktorého dedička Magdaléna Švecová nadobudla obchodný podiel po poručiteľovi JUDr. Ľubomírovi Švecovi zodpovedajúci vkladu 33.195.-Eur v pomere k základnému imaniu vo výške 165.972.-Eur, čo predstavuje 20%-nú mieru účasti na spoločnosti International BEZ Group spol. s r.o.
Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 20.12.2012, ktorou Magdaléna Švecová, ako prevodca previedla na prof. Jána Slavkovského, CSc., ako nadobúdateľa časť svojho obchodného podielu vo výške 16.597.-Eur.
Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 20.12.2012, ktorou Magdaléna Švecová, ako prevodca previedla na spoločnosť ELEKTECH, s.r.o., ako nadobúdateľa časť svojho obchodného podielu vo výške 16.598.-Eur.

14. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 6.2.2014 , č.k. 33Exre/481/2012 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.3.2014.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.11.2013.
16. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10.10.2018.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1