Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202847

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 72367/B  
OBCHODNÉ MENO: KOLATERAL, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03
IČO: 46 136 380
DEŇ ZÁPISU: 15.04.2011
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
5. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
6. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (organizovanie kurzov, školení a seminárov),
7. vydavateľská činnosť,
8. prieskum trhu a verejnej mienky,
9. reklamné a marketingové služby,
10. vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk,
11. prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Philippe Loic Lienard, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jeséniova 7685/6A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 23.01.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ. Ak je konateľov viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z konateľov samostatne.  
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Philippe Loic Lienard, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jeséniova 7685/6A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, Výška vkladu: 4 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR
Meno a priezvisko: JUDr. Mag. Marek Hanúsek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Velehradská 36, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, Výška vkladu: 750,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 750,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakldateľskou listinou zo dňa 28.3.2011 v zmysle ust. §§ 57 ods. 3, 105-153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.08.2012.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.07.2015.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1