Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202842

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 95948/B  
OBCHODNÉ MENO: JULIP s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alstrova 270, Názov obce: Bratislava-Rača, PSČ: 831 06
IČO: 47 610 310
DEŇ ZÁPISU: 08.01.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti(veľkoobchod)
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
6. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
7. Prenájom hnuteľných vecí
8. Administratívne služby
9. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
10. Reklamné a marketingové služby
11. Fotografické služby
12. Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
13. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
14. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
15. Výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku
16. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
17. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
18. Prípravné práce k realizácii stavby
19. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
20. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
21. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb               - stavebná časť
22. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia   staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
23. Výkon činnosti stavbyvedúceho
24. Výkon činnosti stavebného dozoru
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Liliana Papánková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alstrova 270, Názov obce: Bratislava-Rača, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 17.06.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná samostatne v celom rozsahu.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Liliana Papánková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alstrova 270, Názov obce: Bratislava-Rača, PSČ: 831 06, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.11.2013 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1