Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202845

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 96562/B  
OBCHODNÉ MENO: Kentwood s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 3692/21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01
IČO: 47 450 533
DEŇ ZÁPISU: 24.01.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
6. prieskum trhu a verejnej mienky
7. reklamné a marketingové služby
8. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
10. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
11. počítačové služby
12. administratívne služby
13. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
14. vedenie účtovníctva
15. prenájom hnuteľných vecí
16. finančný leasing
17. faktoring a forfeiting
18. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
19. skladovanie
20. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
21. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
22. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
23. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Marek Ondrejka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miczkiewiczova 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07, Vznik funkcie: 07.11.2019
Meno a priezvisko:  Tomáš Drobný, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ševčenkova 1071/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 26.03.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú všetci konatelia spoločne.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: WH Holding j. s. a., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rajská 10/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.09.2013 a dodatkom č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 12.12.2013 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.05.2019.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1