Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202835

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 98512/B  
OBCHODNÉ MENO: IN THE SKY s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šamorínska 4152, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01
IČO: 47 757 281
DEŇ ZÁPISU: 16.04.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému  spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
5. Kuriérske služby
6. Skladovanie
7. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
8. Prenájom hnuteľných vecí
9. Reklamné a marketingové služby
10. Donášková služba
11. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
12. Služby požičovní
13. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
14. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
15. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
16. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
17. Vedenie účtovníctva
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Zuzana Kunštárová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 7777/10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 16.10.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Zuzana Kunštárová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 7777/10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 07.04.2014 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.12.2015.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1