Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202833

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 89321/B  
OBCHODNÉ MENO: IMF Invest, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blagoevova 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04
IČO: 47 129 760
DEŇ ZÁPISU: 21.05.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja  konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
5. reklamné a marketingové služby,
6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
7. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Ivan Mihok, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02, Vznik funkcie: 21.05.2013
Meno a priezvisko: Ing. Daniela Mihoková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02, Vznik funkcie: 21.05.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Ivan Mihok, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 03.04.2013 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1