Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202828

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 29584/B  
OBCHODNÉ MENO: HITCHHIKER FILMS, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kollárovo námestie 19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06
IČO: 35 865 148
DEŇ ZÁPISU: 04.09.2003
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. tvorba, výroba, rozmnožovanie, prehrávanie, distribúcia, šírenie a predaj audiovizuálnych programov na všetkých dostupných záznamových médiách, vrátane laboratórneho a technického spracovania, rozmnožovania, archivovania a dokumentácie ( v zmysle zákona č. 383/97 Z.z. v znení zákona č. 34/2001 Z.z.),
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
5. reklamná, inzertná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
6. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
7. výroba reklamných filmov a fotografie /okrem diel v zmysle autorského zákona/,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Ivan Hulík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Leškova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04, Vznik funkcie: 01.04.2012
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť robí konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.  
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ivan Hulík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Leškova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04, Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.8.2003 v zmysle ust. § § 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení Zák. č. 500/2001 Z. z..   
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.4.2004.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.06.2006.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 01.04.2012.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1