Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202831

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 45736/B  
OBCHODNÉ MENO: HOTJET Slovakia s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malinovská 180A, Názov obce: Zálesie, PSČ: 900 28
IČO: 36 771 295
DEŇ ZÁPISU: 01.05.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti,
2. roznášanie periodickej a neperiodickej tlače,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
5. sprostredkovatdľská činnosť v oblasti výroby,
6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
7. prenájom hnuteľných vecí,
8. prípravné práce k realizácii stavby,
9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
10. čistiace a upratovacie služby,
11. reklamné a marketingové služby,
12. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
13. vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Milan Junger, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanová 4970/10, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 01.05.2007
Meno a priezvisko:  Jaroslav Zajačik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malinovská 4970/10, Názov obce: Zálesie, PSČ: 900 28, Vznik funkcie: 08.02.2011
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ koná samostatne a podpisuje v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Milan Junger, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanova 4970/10, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Výška vkladu: 3 252,990000 EUR, Rozsah splatenia: 3 252,990000 EUR
Meno a priezvisko:  Jaroslav Zajačik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malinovská 180A, Názov obce: Zálesie, PSČ: 900 28, Výška vkladu: 3 385,780000 EUR, Rozsah splatenia: 3 385,780000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,770000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,770000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 11.04.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2007.  
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2010
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.02.2011.
5. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 02.04.2015.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1