Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202829

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 45722/B  
OBCHODNÉ MENO: HomeMedia Production, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Seberíniho 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03
IČO: 36 771 023
DEŇ ZÁPISU: 28.04.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
3. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
4. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
5. aranžérska činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
6. administratívne práce,
7. organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí,
8. organizovanie školení, kurzov a seminárov,
9. prieskum trhu a verejnej mienky,
10. skladovanie s výnimkou verejných skladov v rozsahu voľnej živnosti,
11. nákup, predaj a prenájom motorových vozidiel a autopríslušenstva,
12. vedenie účtovníctva,
13. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,
14. prenájom strojov, prístrojov, zariadení a technologických celkov v rozsahu voľnej živnosti,
15. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
16. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,
17. fotografické práce,
18. sprostrekovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
19. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov,
20. producentská činnosť v oblasti televíznej videotvorby,
21. natáčanie videokamerou,
22. počítačové spracovanie videa a zvuku,
23. technické služby súvisiace s produkciou filmu a videozáznamu,
24. osobná a cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxi služby,
25. nákladná cestná doprava vykonávaná nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
26. služby verejných nosičov a poslov,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Maroš Hurajt, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sv. Vincenta 5850/6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03, Vznik funkcie: 28.04.2007
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Maroš Hurajt, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sv. Vincenta 5850/6, Názov obce: Košice, PSČ: 821 03, Výška vkladu: 6 638,780000 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,780000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,780000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,780000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 4.4.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.  
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.02.2010.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.9.2010 - zmena sídla.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1