Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202827

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 124327/B  
OBCHODNÉ MENO: HeDart s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muškátová 20, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21
IČO: 50 036 866
DEŇ ZÁPISU: 05.11.2015
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
2. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
3. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
4. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
8. Reklamné a marketingové služby
9. Vydavateľská činnosť
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Mgr. art. Daniel Heriban, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muškátová 1689/20, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21, Vznik funkcie: 05.11.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. art. Daniel Heriban, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muškátová 1689/20, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1