Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202830

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 113587/B  
OBCHODNÉ MENO: HONEYLAND Nr. 1, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Furdekova 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 03
IČO: 44 743 408
DEŇ ZÁPISU: 25.04.2009
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu so strojmi, priemyselnými zariadeniami, dopravnými prostriedkami
3. prípravné práce k realizácii stavby
4. prenájom hnuteľných vecí
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
6. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
7. finančný leasing
8. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
9. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
10. faktoring a forfaiting
11. administratívne služby
12. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
13. reklamné a marketingové služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Ladislav Vávra, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bendlova 17/A, Názov obce: Ostrava, PSČ: 70900, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 16.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne.  
SPOLOČNÍCI
Spoluvlastníctvo obchodného podielu:  
Meno a priezvisko:  Marek Fungáč, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 803/23, Názov obce: Kalinovo, PSČ: 985 01
Meno a priezvisko:  Ladislav Vávra, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bendlova 17/A, Názov obce: Ostrava, PSČ: 70900, Štát: Česká republika
Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.08.2016. Zmena obchodného mena z pôvodného FLEX INVEST s. r. o. na nové FUN STYLE BUSINESS s. r. o.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1