Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202836

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 144929/B  
OBCHODNÉ MENO: Industrial Center 2 Slovakia s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 55, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06
IČO: 52 950 697
DEŇ ZÁPISU: 14.05.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
2. Správa a údržba bytového alebo nebytového fondu v rozsahu voľných živností
3. Prenájom hnuteľných vecí
4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
5. Reklamné a marketingové služby
6. Administratívne služby
7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
8. Prípravné práce k realizácii stavby
9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností ( veľkoobchod)
10. Vedenie účtovníctva
11. Sprostredkovanie v oblasti obchodu
12. Sprostredkovanie v oblasti výroby
13. Sprostredkovanie v oblasti služieb
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Robert Dobrzycki, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Inspektowa 3B, Názov obce: Varšava, PSČ: 02-711, Štát: Poľská republika, Vznik funkcie: 14.05.2020
Meno a priezvisko:  Mark J Connor, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Goethe 24-28, Názov obce: Luxembourg, PSČ: 1637, Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo, Vznik funkcie: 17.09.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
PROKÚRA:  
Meno a priezvisko:  Pavel Sovička, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Zvonařky 2536/1d, Názov obce: Praha 2 - Vinohrady, PSČ: 12000, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 14.05.2020
Meno a priezvisko:  Ondřej Špalek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Paťanka 2614/11, Názov obce: Praha - Dejvice, PSČ: 16000, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 14.05.2020
Meno a priezvisko:  Jan Andrejco, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Arbesova 2292, Názov obce: Černošice, PSČ: 25228, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 14.05.2020
Meno a priezvisko:  Klára Sobotková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Homolky 124/5, Názov obce: Praha 5 - Motol, PSČ: 15000, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 14.05.2020
Meno a priezvisko:  Erik Ivaničko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): dona Sandtnera 5809/15, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 14.05.2020
Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista pán Pavel Sovička je oprávnený vykonávať za spoločnosť akékoľvek právne úkony samostatne. Ostatní prokuristi sú oprávnení vykonávať za spoločnosť akékoľvek právne úkony vždy spoločne s jedným ďalším prokuristom.
SPOLOČNÍCI
Spoluvlastníctvo obchodného podielu:  
Obchodné meno: Panattoni Czech Republic Holding S.a r.l., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Goethe 24-28, Názov obce: Luxembourg, PSČ: 1637, Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo
Obchodné meno: Panattoni Czech Republic Holding S.a r.l., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Goethe 24-28, Názov obce: Luxembourg, PSČ: 1637, Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo, Iné identifikačné číslo: B195437
Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1