Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202817

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 45084/B  
OBCHODNÉ MENO: FONIKA DEVELOPMENT s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Medená 5, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 02
IČO: 36 752 886
DEŇ ZÁPISU: 15.03.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ),
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ),
3. komisionálny predaj v rozsahu voľnej živnosti,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti,
5. prieskum trhu a verejnej mienky,
6. reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť,
7. vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti,
8. organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti,
9. poskytovanie software- predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
10. obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností,
11. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom- obstarávateľské služby,
12. ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti,
13. automatizované spracovanie dát,
14. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
15. upratovacie a čistiace práce,
16. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými motorovými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby,
17. kompletizácia počítačových sietí a hardwéru s výnimkou zásahu do vyhradených elektrických zariadení,
18. sekretárske a administratívne práce,
19. prenájom kancelárskej a a výpočtovej techniky,
20. prenájom motorových vozidiel,
21. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t,
22. prevádzkovanie telovýchovných zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
23. skladovanie ( okrem prevádzkovania verejných skladov ),
24. fotografické služby,
25. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
26. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom v rozsahu voľnej živnosti,
27. nakladanie s inými než nebezpečnými odpadmi,
28. výroba palív- peletiek a brikiet,
29. poskytovanie celodennej starostlivosti o deti a seniorov, s výnimkou činností podľa zákona o sociálnej pomoci- zák. č. 195/1998 Z.z., v znení neskorších zmien a doplnkov,
30. Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
31. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
32. Vedenie účtovníctva
33. Marketingové služby
34. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
35. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
36. Prípravné práce k realizácii stavby
37. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
38. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Jerguš Mazúch, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kollárova 3883/17A, Názov obce: Šurany, PSČ: 942 01, Vznik funkcie: 10.04.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne, v celom rozsahu práv mu patriacim
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Jerguš Mazúch, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kollárova 3883/17A, Názov obce: Šurany, PSČ: 942 01, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 07.02.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.1.2009.   
3. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 10.04.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1