Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202820

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 52635/B  
OBCHODNÉ MENO: G.S.B.V., s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08
IČO: 44 195 168
DEŇ ZÁPISU: 31.05.2008
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. inžinierska činnosť - obstarávanie služieb v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti,
2. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
3. obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností,
4. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb,
5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
6. manažment v rozsahu voľnej živnosti,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Haim Bruks Cohen, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Scheimpfluggasse 3/3, Názov obce: Wienn, PSČ: 1190, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 31.12.2013
Meno a priezvisko:  Amir Shaltiel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Igal Mosinzon 32, Názov obce: Tel Aviv, Štát: Izraelský štát, Vznik funkcie: 25.09.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti vo všetkých veciach spoločne.
PROKÚRA:  
Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Musliová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dohnányho 544/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 12.10.2020
Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista koná v mene Spoločnosti samostatne vo všetkých veciach. Prokurista za Spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripojí dodatok "per procuram" a svoj podpis. Prokúra zahrňuje oprávnenie scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Haim Bruks Cohen, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Scheimpfluggasse 3/3, Názov obce: Wien, PSČ: 1190, Štát: Rakúsko, Výška vkladu: 1 665,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 665,000000 EUR, Záložné právo: Záložné právo na obchodný podiel v prospech záložného veriteľa Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva k obchodnému podielu uzatvorená dňa 26.09.2008.
Meno a priezvisko:  Shlomo Dov Shimshowitz, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hawazelet Hasharon St. 24, Názov obce: Herzliya, Štát: Izrael, Výška vkladu: 1 665,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 665,000000 EUR, Záložné právo: Záložné právo na obchodný podiel v prospech záložného veriteľa Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva k obchodnému podielu uzatvorená dňa 26.09.2008.
Obchodné meno: ELDAR INVESTMENTS (E.L.H) LTD, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sheshet Haymain St. 30, Názov obce: Bnei Brak, Štát: Izraelský štát, Výška vkladu: 3 330,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 330,000000 EUR, Záložné právo: Záložné právo na obchodný podiel v prospech záložného veriteľa Raiffeisenlandesbank Oberostereich Aktiengesellschaft, zriadené Zmluvou o zriadení záložného  práva k obchodnému podielu uzatrvorená dňa 26.09.2008. Záložné právo v druhom rade na obchodný podiel v prospech záložného veriteľa Arbel Fund, Limited Partnership, zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva k obchodnému podielu uzatvorenej dňa 15.01.2019
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 660,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 660,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.5.2008 v zmysle ust. §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.06.2008.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.09.2008.  
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.06.2009.
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.12.2013.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1