Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202826

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 72633/B  
OBCHODNÉ MENO: G-TRADING, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jašíkova 2-6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03
IČO: 46 152 903
DEŇ ZÁPISU: 28.04.2011
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
5. reklamné a marketingové služby,
6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
7. administratívne služby,
8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Marek Gyarmaty, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): S.H.Vajanského 5430/34, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01, Vznik funkcie: 11.07.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Marek Gyarmaty, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): S. H. Vajanského 34, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Miloslav Ďurina, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pažitná 15, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.04.2011 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.09.2011. Zmena obchodného mena z DISPENSA s. r. o. na G-TRADING, s. . r. o..
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.07.2013.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1