Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202824

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 63225/B  
OBCHODNÉ MENO: GŐRCS, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05
IČO: 45 357 994
DEŇ ZÁPISU: 18.02.2010
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Ivan Gőrcs, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zochova 760/16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03, Vznik funkcie: 18.02.2010
Meno a priezvisko: Ing. Ivan Görcs, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zochova 760/16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03, Vznik funkcie: 18.02.2010
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k vyznačenému obchodnému menu spoločnosti svoj podpis s označením konateľ.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ivan Görcs, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zochova 760/16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 28.12.2009 v zmysle ust. §§ 57 ods. 3, 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov a zmena zakladateľskej listiny zo dňa 3.2.2010.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.08.2015.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1