Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202816

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 107221/B  
OBCHODNÉ MENO: Fokura, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 1/g, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05
IČO: 48 290 785
DEŇ ZÁPISU: 03.11.2015
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
4. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Marta Martanovičová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muškátova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01, Vznik funkcie: 08.11.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Bernard, s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 1/g, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05, Výška vkladu: 4 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 4 000,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Marta Martanovičová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muškátová 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01, Výška vkladu: 1 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 23.9.2015 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.11.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1