Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202809

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 100624/B  
OBCHODNÉ MENO: EXIMM Slovakia s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palackého 85/5, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01
IČO: 46 924 035
DEŇ ZÁPISU: 24.11.2012
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Montáž a údržba satelitných systémov
2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
3. Prípravné práce k realizácii stavieb
4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi/maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
8. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
10. Prenájom hnuteľných vecí
11. Čistiace a upratovacie služby
12. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
13. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Michal Puna, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Halalovka 2343/35, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 30.09.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Michal Puna, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Halalovka 2343/35, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Výška vkladu: 5 100,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 100,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 100,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 100,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
PREDAJ
Predaj časti podniku: Zmluva o predaji časti podniku uzavretá dňa 30.09.2020 medzi predávajúcim: EXIMM Slovakia s.r.o., so sídlom Mostná 8511/17, Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07, IČO: 46 924 035, zapísaným v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 100624/B a kupujúcim: SIMAP GROUP, a.s., so sídlom Dolné pažite 603/97, Trenčín 911 01, IČO: 51 185 164, zapísaný v obchodnom registri OS Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 10733/R
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.05.2016.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1