Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202813

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 98081/B  
OBCHODNÉ MENO: FinData, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06
IČO: 36 051 365
DEŇ ZÁPISU: 16.11.2001
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. vedenie účtovníctva
2. činnosť organizačných a ekonomických poradcov
3. sprostredkovanie obchodu a služieb
4. veľkoobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností
5. maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
6. prieskum trhu a verejnej mienky
7. animácia a vizualizácia pomocou výpočtovej techniky
8. fotografické služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Peter Kysucký, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rázusova 67, Názov obce: Brezno, PSČ: 977 01, Vznik funkcie: 10.12.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Peter Kysucký, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rázusova 67, Názov obce: Brezno, PSČ: 977 01, Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 391/01, zo dňa 29.10.2001, podľa §§ 57, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
2. .
Rozhodnutím spoločníka zo dňa 30.9.2002 bola schvále-
ná zmena zakladteľskej listiny a jej úplné znenie v súlade
s ust. zák.č. 500/2001 Z.z.

3. .
Zapisuje sa úplné znenie zakladateľskej listiny a náležitos-
ti v súlade so zák. č. 500/2001 Z.z..
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.09.2014.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.03.2019.   

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1